Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), județul Brăila

Studiu de fezabilitate pentru realizarea lucrărilor de intervenție la imobilul OJ Brăila (amenajare curte interioară, împrejmuire, garaj și intervenție la imobil)

Activități prestate:
Audit energetic
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiza tehnică
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
160.000 euro

Lucrările de investiții la sediul oficiului Județean Brăila, au avut drept obiectiv realizarea unor reparații capitale, refacerea plasticii fațadelor, construirea unui garaj și împrejmuirea terenului.