Asociația Grup de Acţiune Locală Bucovina de Munte, județul Suceava

Centru comunitar multifuncţional de asistenţă socială Bucovina de munte

Activități prestate:
Consultanță tehnică la finanțare
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare accese și parcaje auto
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
200.000 euro

Obiectiv situat în comuna Pojorâta, județul Suceava, cu finanțare nerambursabilă, din fonduri europene. Scopul obiectivului este de a promova incluziunea socială, de a reduce sărăcia și de a ajuta la dezvoltarea economică rurală. Astfel, echipa de proiect a propus construirea unui centru comunitar multifuncțional de asistență socială destinat copiilor, soluțiile de arhitectură fiind într-o strânsă legătură cu cadrul natural de excepție al zonei.