Amenajare urbană și centru de birouri, orașul Ungheni, Republica Moldova

Parteneriat Public Privat

Activități prestate:
Analiza de oportunitate
Servicii de soluții de arhitectură
Studii de teren
Bugetul investiției:
3.500.000 euro

Tema de proiectare a avut ca scop principal amenajarea urbană, prin construirea unui centru de birouri, prevederea de spații verzi, sistematizări verticale, parcaje, accese și integrarea lor prin coabitare cu elementele arhitecturale existente principale.