Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Municipiul Iași

Construire blocuri ANL, B-dul Chimiei, nr. 75-77-79-81

Activități prestate:
Asistență tehnică
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
1.150.000 euro

Obiectivul de investiție este situat în intravilanul mun. Iași, zona Grădinari, B-dul Chimiei, nr. 75-77-79-81, scopul proiectului fiind proiectarea unei clădiri cu capacitatea de 32 apartamente, având destinația: locuințe pentru specialiștii din sănătate. Printre dotările exterioare, se numără: acces pietonal cu dale, amenajarea unor spații verzi/suprafețe înierbate în spațiul liber din jurul construcției și parcare cu 33 de locuri, accesul realizându-se din aleea interioară către bulevardul Chimiei.